top of page

Dierfysiotherapie

Fysiotherapie voor dieren is vrijwel hetzelfde als fysiotherapie voor mensen. Het richt zich op bewegingsklachten, blessures en revalidatie na een operatie, vooral bij paarden en gezelschapsdieren (met name honden en katten). 

Voor zowel mensen als dieren geldt dat lichamelijke problemen het dagelijkse leven negatief kunnen beïnvloeden. Dieren moeten zonder pijn en moeite kunnen bewegen. Kan dat niet, dan heeft dat grote gevolgen. Het dier kan kreupel gaan lopen, presteert minder, heeft pijn en wordt ongelukkig of humeurig. 

Na verwijzing van de dierenarts voert de dierenfysiotherapeut een eigen onderzoek uit. Aan de hand van een vraaggesprek, observatie en testen stelt de fysiotherapeut een behandelplan, prognose en een bijbehorende kostenindicatie op. 

Na de behandeling wordt teruggerapporteerd aan de dierenarts.

bottom of page